Tuesday, February 2, 2010

Kembalilah Kepada Hukum Allah

Indek jenayah yang semakin meningkat di Malaysia adalah manifestasi kegagalan undang-undang ciptaan manusia. Indek itu akan terus meningkat jika tidak kembali kepada hukum Allah yang serasi dengan fitrah manusia. Hukum Allah ada bersifat " Nakalan Min Alah" iaitu pencegahan dari Allah. Sudah sampai masanya kerajaan Malaysia mendaulatkan undang-ndang Islam bagi menyelesaikan masalah yang berlaku. Berilah laluan kepada kerajaan Kelantan melaksanakan hudud di negeri itu supaya dapat dilihat perbezaannya dari segi keberkesanan dengan undang-undang manusia.
Maahad Tahfiz Wal Tarbiyyah Darul Iman,
Tok Jiring, Terenganu.
3 Feb. 2010

No comments:

Post a Comment