Wednesday, May 19, 2010

DOA SENJATA ORANG MUKMIN

Wahai anakku, bayakkan berdoa sama ada waktu susah atau waktu senang kerana doa itu senjata orang mukmin. Doa memberi kekuatan zahir dan batin. Doa mendekatkan dirimu dengan Allah (swt) dan membantu menyelesaikan masalahmu.
Nabi Daud (as) pohon 4 perkara kepada Allah (swt):
1. Lidah yang selalu berzikir
2. Hati yang selalu bersyukur
3. Diri yang sabar
4. Isteri yang membantu dalam urusan dunia & akhirat
Dia pohon perlindungan Allah (swt) dari 4 perkara:
1. Anak yang menguasai ayah
2. Isteri yang menyegerakan uban sebelum tiba masanya
3. Harta yang membahayakan
4. Jiran yang menutup kebaikan & mendedahkan keburukan
Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bangi,
19 Mei 2010

No comments:

Post a Comment